Alice滴小小佈告欄
【代製項目】愛心滿滿滴母乳皂、天然無毒手工皂、幸福滿點婚禮皂

【Alice聯絡方式】Mail:alice.tsai11@gmail.com

有任何問題或是想要試用皂的冰友~記得寄Mail給Alice喔!!!

目前分類:{ Alice DIY }。冷製皂 (47)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 

DPP_0086-1.JPG

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

DPP_0055-2.jpg

 最近迷上用紅石泥做渲染

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DPP_0039-2.jpg 


Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

1 23