Alice滴小小佈告欄
【代製項目】愛心滿滿滴母乳皂、天然無毒手工皂、幸福滿點婚禮皂

【Alice聯絡方式】Mail:alice.tsai11@gmail.com

有任何問題或是想要試用皂的冰友~記得寄Mail給Alice喔!!!

Alice消失了好大一陣子

常接到來信有人問我還有在幫忙代製母乳皂嗎??

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

 

IMG_9888-1.JPG

文章標籤

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

IMG_9867-1.JPG

 

文章標籤

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_9935-1.JPG

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

    

DSC09710.JPG

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_0208.JPG  

炎熱的六月底,老公的表弟突然說要來台中找我們

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

     IMG_9841-1.JPG      

  

文章標籤

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()

 

IMG_0097.JPG

文章標籤

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_9882-1.JPG

 

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 

IMG_9802-1.JPG

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

      

蕁麻葉母乳皂1.JPG

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

DPP_0086-1.JPG

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

IMG_9434-1.JPG

 

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

  

瓊萱1.jpg

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

秀娟の皂寶1.jpg  

Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()