DPP_0056-1.JPG

一直好想擠蛋糕裙杯子蛋糕~因為好夢幻

不過這幾個小杯子蛋糕可是花了Alice一整個下午的時間呢!!

20100826165830651.gif  

DPP_0013-1.JPG  

20100826170509180.gif  

DPP_0016-1.JPG  

20091015162236167.gif  

DPP_0035-1.JPG  

20100729151340990.gif  20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif20100729151340990.gif

DPP_0048-1.JPG    

 

    全站熱搜

    Alice Soap 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()